Zespół

Dyrektor Centrum DiaMedic:

mgr inż. Ewa Godlewska-Sowa

 

 

 

 

 

Certyfikowany specjalista żywienia człowieka, Członek Polskiego Towarzystwa Dietetycznego, członek zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków, ekspert w dziedzinie zdrowia publicznego, Członek Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej.

 

psdepodziekowaniaCertyfikat PTD-1       Certyfika SED-1      Certyfikat NKD-1

 

 

 

Monika Pliszka – dr n. med.

 

 

 

 

 

 

 

Edukator ds. diabetologii, pracownik dydaktyczno-naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym w 2011 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych za prace dotyczące transportu glukozy do ludzkich limfocytów. Zajmuje się edukacją pacjentów chorych na cukrzycę oraz osób z insulinoopornością. Do jej zainteresowań należy również praca doświadczalna z zakresu diabetologii i edukacji diabetologicznej.

 

 

Monika Lech – dr n. med.

Specjalista I i II stopnia pediatrii oraz specjalista diabetologii. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako Kierownik Poradni Diabetologicznej, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Ordynator Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Wołominie czy też Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii Akademii Medycznej w Warszawie.

Wykładowca na kursach dla lekarzy specjalizujących się w diabetologii i pediatrii. Uczestniczka międzynarodowych badań klinicznych dotyczących m.in. cukrzycy. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.